Beste Bezoeker!

Welkom op de nieuwe site van Huisartsenkring De Lieve.

Huisartsenkring De Lieve

verenigd huisartsen uit de omgeving van

Zomergem / Waarschoot / Lovendegem

Voorstelling en functie

uisartsenkringH De Lieve vzw staat voor een permanente beschikbaarheid van eerstelijnszorgen in de gemeenten Lovendegem / Waarschoot / Zomergem. In het weekend is er een arts van wacht, die te bereiken is via het centraal oproepnummer.

Centraal Oproepnummer: 1733

De patiënten raden wij aan om eerst te trachten de eigen huisarts te bereiken.
De wachtdienst is beschikbaar tijdens het weekend en feestdagen.

De wachtdienst begint op vrijdagavond om 19.00u en eindigt op maandagmorgen om 08.00u tijdens het weekend.
Er is tevens een weekwacht elke werkdag van 19:00u tot 08:00u de daaropvolgende morgen.
Op feestdagen begint de wacht in principe om 20.00 u de avond voordien en eindigt de morgen na de feestdag om 08.00 u.

U kan beroep doen op de huisartsenwachtdienst bij spoedeisende problemen, bij nood aan medische zorgen.
De huisarts van wacht zal U naar best vermogen helpen, dient de eerste zorgen toe en zal een verslag bezorgen aan Uw huisarts.

Doelstellingen van de vzw

eD vzw heeft tot doel een wetenschappelijk aanvaarde, kwaliteitsvolle en sociale huisartsengeneeskunde te bevorderen.
Zij heeft verder tot doel de dialoog met andere gezondheidswerkers te bevorderen.
Zij heeft eveneens tot doel het organiseren van activiteiten die de kwaliteit van de zorgverstrekking en de collegialiteit bevorderen.
Specifiek richt zij zich op ondersteuning van de huisartsgeneeskunde in Zomergem / Waarschoot / Lovendegem

Taken van de vzw

eD eerste opdracht van de vzw bestaat erin om de huisartsenwachtdienst voor de bevolking te organiseren.
De vzw treed ook op als officiële vertegenwoordiger van de huisartsen tegenover de vertegenwoordigers van het locale beleid ; ook tegenover de verantwoordelijken voor de andere echelons in de gezondheidszorg in onze gemeente.