Een generisch geneesmiddel is in alle opzichten een geneesmiddel zoals een ander: de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid wordt immers gewaarborgd door dezelfde strenge Europese, nationale en regionale reglementeringen als deze voor de klassieke geneesmiddelen.
Alleen is het, aangezien het patent van het origineel vervallen is en de research- en ontwikkelingskosten doorgaans reeds lang afgeschreven zijn, een heel stuk goedkoper.

De vereisten voor het bekomen van het statuut van “Generisch Geneesmiddel” zijn de volgende:

Vereiste 1.
Het geneesmiddel moet geregistreerd worden bij het Ministerie van Volksgezondheid, na bewijs van:
– de chemisch-farmaceutische kwaliteit
– de veiligheid
– en de doeltreffendheid

Vereiste 2.
Het bewijs van de therapeutische gelijkwaardigheid met het origineel merkgeneesmiddel, waarvan het patent vervallen is, moet bewezen worden aan de hand van een bio-equivalentiestudie.

Vereiste 3.
Last but not least, moet de publieksprijs minstens 16 % lager liggen dan die van het referentiegeneesmiddel, 20% in het geval het geneesmiddel nog geen vijftien jaar terugbetaald is. Het is dus helemaal onjuist te denken dat de aanzienlijk goedkopere publieksprijs resulteert uit een eventueel mindere kwaliteit. Integendeel, juist door de strenge wetgeving terzake, kan men zelfs stellen dat bij echte generische geneesmiddelen de prijs omgekeerd evenredig is met de kwaliteitsgarantie die geboden wordt.

Afspraken over generische medicijnen

Door de overvloed aan nieuwe firma’s, die de laatste jaren zich op de markt van “generische geneesmiddelen” hebben toegelegd, werd het voor de apotheker de laatste jaren steeds moeilijker om het geneesmiddel dat de arts voorschrijft beschikbaar te hebben. Zo bestaan er van één enkel antibioticum een twintigtal gelijkwaardige “verkoopsvormen”. We kunnen niet meer verwachten dat de apotheker al deze vormen onmiddellijk beschikbaar heeft. Om toch te zorgen dat de apotheker maximaal het geneesmiddel kan afleveren onder de vorm die de arts voorschreef, hebben de huisartsen, in overleg met de apothekers, afspraken gemaakt. We gaan daarbij voortaan zoveel mogelijk generische middelen voorschrijven van twee grote firma’s, die beiden een uitgebreid en kwaliteitsvol gamma aanbieden.