Het Globaal Medisch Dossier

Sinds mei 1999 werd in ons land het systeem “Globaal Medisch Dossier” ingevoerd, toen nog voor een beperkte groep patiënten. Nu kan iedereen bij een huisarts naar keuze een “Globaal Medisch Dossier” openen.
In feite wil dit zeggen dat je die huisarts aanduidt en vertrouwt bij het verder opvolgen van grote en kleine gezondheidsproblemen. De huisarts is opgeleid om je hierbij te helpen. Voor ernstigere gezondheidsproblemen zal de huisarts je ook kunnen adviseren om beroep te doen op “specialistische geneeskunde”. De huisarts kent ook de organisatie van de ziekenhuiswereld. De huisarts is dan ook de ideale gids om de patiënt bij de juiste zorgverstrekker te brengen. Het Globaal Medisch Dossier is hierbij een hulpmiddel om in die specialistische gezondheidszorg onnodige onderzoeken en dubbel werk te vermijden.

Bijgevolg is de huisarts ook de eerst te verwittigen persoon indien je met problemen of vragen omtrent gezondheid kampt. Bij voorkeur raadpleeg je de huisarts tijdens zijn of haar consultatie-uren of na een afspraak.

De patiënt die zich via een “Globaal Medisch Dossier” laat inschrijven, ontvangt via zijn of haar ziekenfonds een hogere terugbetaling voor de raadpleging. Het remgeld verlaagt bij deze patiënt met 30%. Om een Globaal Medisch Dossier te openen, volstaat het dit aan je huisarts te melden. Eénmaal per kalenderjaar wordt dan een extra ereloon aangerekend. Het bedrag dat je dan extra betaalt aan je huisarts wordt 100% terugbetaald door het ziekenfonds. Voor de huisarts is dit een kleine vergoeding voor het vele administratieve werk waarmee hij/zij geconfronteerd wordt (klasseren van brieven, verslagen, opmaken van attesten, afspraken maken met andere zorgverstrekkers…) Iedere huisarts is bereikbaar op het adres en telefoonnummer van zijn of haar artsenpraktijk.De informatie per arts kan je terugvinden elders op deze site: zie “leden huisartsenkring”